преходен

преходен
прил. - междинен, промеждутъчен, етапен, пределен, граничен, междувременен
прил. - временен, привременен, непостоянен, конюнктурен, кратък, нетраен, кратковременен, краткотраен, недълготраен, моментен, къс, мигновен, ефимерен, мимолетен, скоротечен
прил. - неиздръжлив, нестабилен
прил. - заличим, изличим
прил. - бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен
прил. - нереален, невеществен

Български синонимен речник. 2013.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • ОТГОН ВИРАЖА — участок на закруглении дороги с постепенным плавным переходом от двускатного поперечного профиля к односкатному (Болгарский язык; Български) преходен профил (Чешский язык; Čeština) vzestupnice; sestupnice (Немецкий язык; Deutsch)… …   Строительный словарь

  • бегъл — прил. бърз, кратък, повърхностен, външен, привиден, незадълбочен прил. краткотраен, преходен, мимолетен, ефимерен, непълен, схематичен …   Български синонимен речник

  • бърз — прил. чевръст, пъргав, енергичен, жив, сръчен, бързорък, ловък, игрив, подвижен, лек прил. стремглав, стремителен, главоломен, ускорен прил. деятелен, експедитивен прил. срочен, неотложен, немедлен, спешен, незабавен, мигновен, моментален,… …   Български синонимен речник

  • временен — прил. привременен, кратковременен, кратък, краткотраен, скоротечен, скоропреходен, нетраен, мимолетен, тленен, мигновен, моментен, ефимерен прил. преходен, непостоянен, конюнктурен прил. импровизиран, нахвърлян …   Български синонимен речник

  • еволюционен — прил. постепенен, преходен прил. мирен …   Български синонимен речник

  • ефимерен — прил. преходен, кратковременен, временен, мигновен, кратък, еднодневен, къс, минутен, нетраен, мимолетен, недълготраен, тленен, скоропреходен, бързопреходен, краткотраен прил. бегъл, бърз, непълен, повърхностен, схематичен …   Български синонимен речник

  • изличим — гл. заличим, изтриваем гл. нетраен, временен, преходен …   Български синонимен речник

  • конюнктурен — прил. временен, непостоянен, преходен …   Български синонимен речник

  • кратковременен — прил. кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, краткосрочен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

  • краткосрочен — прил. кратковременен, кратък, краткотраен, скоропреходен, непродължителен, не дълговременен, моментен, минутен, мигновен, къс прил. временен, нетраен, преходен, ограничен, ефимерен, тленен, мимолетен …   Български синонимен речник

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”